adPrint.fi toimitusehdot

Yleiset sopimusehdot adPrint.fi (Voimassa 31.8.2016 alkaen)

Yleistä – sopimusehtojen soveltaminen 
adPrint.fi -sivuston omistaa suomalainen yritys nimeltä adPrint Finland (y-tunnus 2393555-4). Seuraavia, adPrint Finland:n (jäljempänä ”Myyjä”) sopimusehtoja (jäljempänä ”Sopimusehdot”) sovelletaan jokaiseen Myyjän ja sen asiakkaiden väliseen tuotteiden tai palveluiden kauppaan. Sopimusehtoja sovelletaan myös kaikkiin tuleviin kauppoihin ilman, että ehtojen soveltamisesta tulee aina sopia erikseen.

Yhteydenpito asiakkaan kanssa 
Asiakkaalla on vastuu ilmoittaa tilauksen yhteydessä toimiva sähköpostiosoite, jonka välityksellä asiakas on tavoitettavissa ja varmistaa että roskapostisuodatin ei estä Myyjältä saapuvien sähköpostien vastaanottamista. Asiakkaan ilmoittama sähköpostiosoite on voimassa myös mahdollisia asiakkaan tulevia tilauksia varten, ellei sitä toiseksi muuteta. Myyjä on valtuutettu lähettämään viestejä myös muilla tavoilla kuin sähköpostitse. Asiakas ei kuitenkaan voi vaatia viestejä hänelle lähetettäväksi puhelimitse, kirjeitse, faksitse tai muilla vaihtoehtoisilla tavoilla. Asiakas ei voi vedota tietämättömyyteen mikäli hän ei saa Myyjän lähettämiä sähköpostiviestejä johtuen virheellisesti ilmoitetusta sähköpostiosoitteesta tai muista Myyjästä riippumattomista seikoista.

Tilaus ja sopimuksen syntyminen 
Lähettämällä tilauksen adPrint.fi sivuston kautta tai sähköpostitse, asiakas tarjoaa Myyjälle sopimusta ja sitoutuu kulloinkin voimassa oleviin Myyjän Sopimusehtoihin. Asiakkaan saatua Myyjän tilausvahvistuksen sähköpostitse on syntynyt molemmin puolin sitova sopimus. Mikäli asiakkaan ilmoittama toimitusosoite poikkeaa hänen omasta osoitteestaan, sopimus on kuitenkin solmittu asiakkaan kanssa. Mikäli asiakas on tehnyt tilauksen kolmannen osapuolen nimissä, sopimus syntyy kolmannen osapuolen kanssa vain siinä tapauksessa, että asiakas on toimittanut Myyjälle valtakirjan ja Myyjä on nimenomaisesti vahvistanut hyväksyvänsä sopimuksen kolmannen osapuolen kanssa. Kaikissa muissa tapauksissa asiakkaan omasta osoitteesta poikkeava toimitusosoite on vailla oikeudellista merkitystä sopimuksen syntymisen osalta.
Myyjällä on oikeus kieltäytyä hyväksymästä tilauksia ja myös purkaa tehtyjä sopimuksia jos tilauksessa tai siinä käytettävässä painoaineistossa ilmenee pornografista, rasistista, lain vastaista tai muutoin epäilyttävää aineistoa tai jotain joka on Myyjän toimintaperiaatteiden vastaista.

Luotto- ja henkilötiedot
Asiakas hyväksyy, että Myyjä voi tarkistaa asiakkaan luottotietoja ja käsittelee asiakkaan henkilötietoja voimassa olevaa lakia noudattaen siltä osin kuin tietojen käsitteleminen on Myyjän toiminnan ja hyvän asiakaspalvelun kannalta välttämätöntä. Myyjä käyttää asiakkaan antamia henkilötietoja sopimuksen täyttämiseksi ja toimituksen toteuttamiseksi. Kuljetuksesta huolehtivat tahot saavat kuljetusta varten tarpeelliset tiedot. Antamalla palautetta asiakaspalautelomakkeen välityksellä asiakas antaa luvan, että palaute voidaan julkaista asiakaspalautelomakkeessa mainitun nimimerkin kanssa adPrint.fi sivustolla ja muissa Myyjän markkinointimateriaaleissa.

Hinnat ja maksaminen 
Myyjän ilmoittamat hinnat sisältävät pakkauksen, yhden toimituksen asiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen ja kulloinkin laskutettavan arvonlisäveron, ellei tilausvahvistuksesta muuta ilmene. Mainitut hinnat on ilmoitettu sillä edellytyksellä, että asiakkaan tarjoamassa tilauksessa antamat tilaustiedot eivät muutu sopimuksen syntymisen jälkeen. Asiakkaasta johtuvista, jälkikäteisistä muutoksista laskutetaan erikseen sopimuksen mukaan. Tuotteet maksetaan tilauksen yhteydessä suomalaisen Checkout.fi palvelun kautta tai ne laskutetaan Trustpoint-laskutuspalvelun välityksellä.

Maksu pankkipainikkeilla
Checkout maksunvälityspalvelu välittää asiakkaan maksun Myyjälle. Asiakkaan käytössä on kaikkien pankkien maksupainikkeet. Checkout on asiakkaalle turvallinen maksutapa. Palvelu on maksulaitoslain siirtymäsäännöksen nojalla merkitty Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Checkout on Checkout Finland Oy:n (y-tunnus 2196606-6) ylläpitämä palvelu. Joustoraha palvelu on tarkoitettu kaikille yli 20-vuotiaille suomalaisille yksityishenkilöille ja maksimissaan 1000 euron ostoksiin. Everyday -verkkomaksu on tarkoitettu yli 18-vuotiaille suomalaisille yksityishenkilöille ja maksimissaan 1000 euron ostoksiin. Asiakas saa keskimäärin 45 vuorokautta kulutonta maksuaikaa. Kun asiakas on valinnut maksutavan Myyjän tarjoamista vaihtoehdoista, maksutapahtuma siirtyy maksutavan järjestelmään. Kun asiakas on hyväksynyt maksun ja palannut verkkokauppaan, maksu kirjautuu välittömästi suoritetuksi Myyjälle. Maksu suoritetaan Checkout Finland Oy:n hallinnoimalle tilille, josta se siirretään Myyjälle. Turvallista, helppoa ja nopeaa!

Maksut luottokorteilla
Maksuja voi tehdä kaikilla Luottokunnan korteilla. Verkkokauppa toimii tuotteiden ja palveluiden markkinoijana ja toimittaa tuotteet ostajalle, sekä hoitaa kauppaan liittyvät lakisääteiset ja itse määrittelemänsä muut velvoitteet. Luottokunnan korteilla (Visa, Visa Electron, Mastercard) tehtävissä maksuissa kauppa syntyy asiakkaan ja Suomen Ostolaskut Oy:n (2284303-3) välille, joka on maksun saaja ja Checkout -palvelun virallinen yhteistyökumppani, ja joka tilittää maksun myöhemmin Myyjälle. Luottokunnan sopimuskumppani asiassa on Suomen Ostolaskut Oy.

Maksut laskulla
Jos asiakas valitsee maksutavaksi laskun, hänelle toimitetaan sähköpostitse lasku Truspoint-laskutuspalvelun välityksellä. Maksuaika on 14pv.

Toimitus ja toimitusaika
Verkkokaupan kautta tilatut tuotteet toimitetaan lähtökohtaisesti ainoastaan Suomessa oleviin toimitusosoitteisiin. Ulkomaille tehdyistä toimituksista ja niiden kustannuksista sovitaan erikseen tilauskohtaisesti.

Tuotteisiin tilatut lisäominaisuudet (kuten laminointi, lakkaus tai nuuttaus) sekä toimitusosoitteen syrjäinen sijainti saattavat pidentää toimitusaikaa yhdellä arkipäivällä.

Toimitusaika on ilmoitettu arkipäivinä. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista perjantaihin, pyhäpäiviä lukuunottamatta. Mikäli Myyjä ei noudata sovittua toimitusaikaa, tulee asiakkaan esittää tälle kirjallisesti kohtuullinen määräaika suoriutua toimituksesta. Ellei toimitusta suoriteta asiakkaan ilmoittaman kohtuullisen määräajan kuluessa, asiakkaalla on oikeus sopimuksen purkamiseen. Myyjä ei kuitenkaan vastaa suorituksien tai toimituksien viivästymisestä, jos viivästys johtuu ylivoimaisista esteistä, jotka ovat Myyjästä riippumattomia (erityisesti lakko, sulku, viranomaismääräykset ja muut näitä vastaavat ennalta arvaamattomat tapahtumat) ja niillä on olennainen merkitys tavaran valmistamiselle ja toimittamiselle. Tämä pätee myös, mikäli ko. esteet kohdistuvat Myyjän alihankkijoihin tai näiden alihankkijoihin. Tällaisissa tapauksissa Myyjä on oikeutettu siirtämään valmistusta ja/tai toimitusta esteen ajaksi mukaan lukien kohtuullinen käynnistymisaika. Myyjä voi myös purkaa sopimuksen kokonaan tai sen vielä täyttämättä olevalta osalta. Mikäli Myyjän on mahdotonta toteuttaa suoritusta, se on suorituksesta vapautettu. Myyjä ilmoittaa esteestä asiakkaalle viipymättä. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle toimituksen viivästymisestä aiheutuneita välittömiä tai välillisiä vahinkoja.

Aineisto
Aineisto on aina asiakkaan vastuulla. Vaikka myyjä mahdollisesti ohjeistaa asiakasta aineiston valmistamisessa tai valmistaa aineiston asiakkaan ohjeiden mukaisesti on vastuu aineistosta ja sen sisällöstä aina asiakkaalla. Myyjä on velvollinen toimittamaan Myyjän valmistamasta aineistosta aina sähköisen koevedoksen asiakkaalle, jotta asiakas voi tarkistaa tietojen oikeellisuuden. Myyjä toimittaa aineiston painoon vasta kun asiakas on sähköpostin välityksellä osoittanut hyväksyvänsä aineiston.

Asiakas takaa, että hänellä on kaikki oikeudet tietojen, tekstien ja kuvien hyödyntämiseen, edelleenluovuttamiseen ja julkaisemiseen. Asiakas vastaa yksin siitä, ettei kolmansien osapuolten oikeuksia rikota eivätkä painotuotteet ole vastoin voimassa olevaa lainsäädäntöä. Asiakas vapauttaa myyjän vastuusta, mikäli kolmannet osapuolet esittävät tälle oikeuksien ja erityisesti tekijänoikeuden loukkaamisesta johtuvia vaatimuksia. Tietokoneen näyttö näyttää värit RGB väreissa joten lopullisen tuotteen värit poikkeavat tietokoneen näytöllä näkyvistä väreistä. Tämä koskee myös Myyjän toimittamia sähköisiä koevedoksia.

Asiakkaan toimittama materiaali
Käytettäessa asiakkaan toimittamaa painovalmista materiaalia, tulee asiakkaan toimittaa se sähköisesti tilauksen yhteydessä. Asiakas on vastuussa toimittamastaan materiaalista ja sen tietojen oikeellisuudesta. Asiakkaan tulee toimittaa aineisto ensisijaisesti JPG tai PDF tiedostoina CMYK väreissä. Toimitettaessa PDF tiedostona tulee kaikki tekstit olla grafiikkana. Jos aineisto toimitetaan niin että teksti tai osa siitä ei ole muutettu grafiikaksi saattaa tekstien ulkoasu muuttua. Myyjä ei ota vastuuta virheellisestä painatuksesta joka johtuu edellä mainitusta syystä. Asiakas on velvollinen huolellisesti tarkastamaan, soveltuvatko hänen antamansa tiedot tuotteen painattamiseen, ennen kuin hän toimittaa tietoja Myyjälle. Mikäli aineistoa ei toimiteta CMYK väreissä muokataan se automaattisesti CMYK väreihin eikä aineistosta toimiteta erillistä koevedosta asiakkaalle. Muutettaessa RGB-tiedostoja tai ICC-väreja muuttamisessa niiden alkuperäinen väri kuitenkin muuttuu. Tällaisesta värinmuutoksesta vastaa yksin asiakas. Mikäli asiakas toimittaa tietoja muussa kuin CMYK-muodossa, asiakas hyväksyy, että muuttamisen riski on yksinomaan hänellä.

Ilmainen suunnittelu
Ilmainen suunnittelu sisältää asiakkaan toimittamien tietojen ja kuvien asettelemisen asiakkaan valitseman mallipohjan mukaisesti. Logon ja tekstien asettelu sisältyy tuotteen hintaan eikä Myyjä veloita siitä erikseen. Asiakas on vastuussa lopullisen aineiston tietojen oikeellisuudesta. Myyjä on velvollinen toimittamaan asiakkaalle aineistosta koevedoksen JPG tiedostona, ennen aineiston toimittamista painoon, jotta asiakas voi tarkistaa tietojen oikeellisuuden.

Suunnitteluohjelma
Suunnitteluohjelmassa käytetyt värit ovat RGB väreinä, joten lopullisen tuotteen värit eivät vastaa tietokonenäytöllä näkyviä värejä. Myyjällä on käyttöoikeus kaikkeen materiaaliin, joka valmistetaan suunnitteluohjelman välityksellä. Asiakkaalla on oikeus tilata suunnittelemallaan aineistolla painotuotteita. Myyjä on valtuutettu mutta ei velvoitettu tallentamaan tilauksissa käytetystä materiaalista kopion, jota asiakas voi käyttää myöhemmin tekemissään tilauksissa. Myyjällä ei ole velvollisuutta toimittaa materiaalista kopioita asiakkaille.

Koevedokset
Asiakas voi tilata kahden sähköisen koevedoksen toimittamisen tilauksen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen. Yksi koevedos on leikkuuvaran kanssa ja toinen ilman. Koevedos toimitetaan ainoastaan sitä varten että asiakas voi tarkistaa aineiston ja siinä olevien tietojen oikeellisuuden sekä varmistaa että tarvittavat tiedot näkyvät kokonaisuudessaan lopullisessa tuotteessa. Asiakkaalla ei ole oikeuttaa käyttää koevedosta painotuotteiden valmistamiseen tai toimittaa siitä kopioita ulkopuolisille. Toimitusaika lasketaan alkaneeksi sinä arkipäivänä, jona myyjä on saanut ostajalta hyväksynnän aineistolle.

Reklamaatio
Toimitetuissa tavaroissa havaittavissa olevat virheet tulee ilmoittaa viipymättä, viimeistään kuitenkin kahden (2) viikon kuluessa toimituksesta. Reklamaatioita, jotka perustuvat siihen, että asiakas ei ole huomioinut painotietojen muotovaatimuksia, ei voida esittää. Tämä pätee erityisesti RGB-väreihin perustuviin painotuotteisiin, joissa tarkkuus ei ole riittävä tai tekstejä ei ole käsitelty oikein. Vähäistä väripoikkeamaa tai väripoikkeamaa aiemmista tilauksista ei lueta virheeksi. Poikkeamaa materiaalissa aiemmista tilauksista ei lueta virheeksi, kunhan materiaali täyttää ostohetkellä luvatut kriteerit.

Virhevastuu ja takuu
Mikäli toimitettu tuote on virheellinen tai siitä puuttuu sovittu ominaisuus, Myyjä päättää yksin, korvataanko tuote uudella toimituksella tai korjataanko virhe. Mikäli Myyjä ei noudata asiakkaan sille asettamaa kohtuullista määräaikaa suoriutua tästä eikä toimita korvaavaa tuotetta tai korjaa virhettä, taikka korjaus epäonnistuu, asiakas voi joko purkaa sopimuksen tai vaatia hinnanalennusta. Muita vaatimuksia asiakas ei voi esittää. Myyjä vastaa korvaavasta tuotteesta ja korjauksista samalla tavalla kuin alkuperäisistä toimituksista. Mikäli tuote tai toimitus on osittain viallinen, voidaan tästä reklamoida vain viallisilta osin. Asiakkaan vaatimukset vanhenevat yhdessä vuodessa, ellei pakottava lainsäädäntö toisin määrää. Tuotteet tulee tarkastaa viipymättä vastaanotettuanne toimituksen havaittavissa olevien virheiden selvittämiseksi. Mikäli virheitä löytyy, virheistä on viipymättä ilmoitettava Myyjälle kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu(a)adprint.fi. Myyjä vastaa virheistä sopimusehtojen ja pakottavan lain mukaisesti.

Korvausvastuu
Myyjä vastaa vain törkeään huolimattomuuteen tai tahallisuuteen perustuvista vahingoista. Muissa tapauksissa Myyjä ei vastaa muista kuin itse tuotteeseen kohdistuvista vahingoista, erityisesti ei menetetystä voitosta tai muista asiakkaalle aiheutuneista vahingoista. Tuottamuksellisesta tai tahallisesta henkilövahingosta Myyjä vastaa lain pakottavien määräysten mukaisesti. Samoilta osin kuin Myyjältä korvausvastuu on suljettu pois myös sen työntekijöiltä, edustajita, alihankkijoilta sekä muilta apulaisilta.

Omistusoikeus, arkistointi ja tekijänoikeus 
Myyjän tai sen alihankkijan tilausten suorittamista varten valmistamat tai käyttämät painovälineet ovat Myyjän tai kyseisten alihankkijoiden omaisuutta. Myyjä on valtuutettu mutta ei velvoitettu tallentamaan asiakkaan toimittamasta materiaalista kopiot, joita voidaan käyttää myöhemmin asiakkaan tekemissään tilauksissa. Jos Myyjä menettää aineiston teknisestä syystä tai jostain muusta syystä johtuen hän ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle siitä aiheutuneita välittömiä tai välillisiä vahinkoja. Asiakas takaa, että hänellä on kaikki oikeudet tietojen, tekstien ja kuvien hyödyntämiseen, edelleenluovuttamiseen ja julkaisemiseen. Asiakas vastaa yksin siitä, ettei kolmansien osapuolten oikeuksia rikota eivätkä painotuotteet ole vastoin voimassa olevaa lainsäädäntöä. Asiakas vapauttaa Myyjän vastuusta, mikäli kolmannet osapuolet esittävät tälle oikeuksien ja erityisesti tekijänoikeuden loukkaamisesta johtuvia vaatimuksia. Myyjällä on käyttöoikeus kaikkeen materiaaliin, joka valmistetaan adPrint.fi sivustolla olevien suunnitteluohjelmien välityksellä. Asiakkaalla on oikeus tilata suunnittelemallaan aineistolla painotuotteita.

Omistusoikeuden pidättäminen 
Myyjä pidättää omistusoikeuden kaikkiin toimittamiinsa tuotteisiin, kunnes kyseessä olevan sopimuksen kauppahinta on täysin maksettu. Mikäli asiakas on elinkeinonharjoittaja, omistusoikeus pidätetään, kunnes kaikki Myyjän saatavat tämän ja asiakkaan välisessä kauppasuhteessa ovat tulleet täysin maksetuiksi. Asiakkaalla on tällöin kuitenkin oikeus myydä ja luovuttaa tuotteet omille asiakkailleen tai kolmansille osapuolille, ja hyväksymällä Myyjän Sopimusehdot asiakas siirtää ko. myyntihintasaatavansa arvonlisäveroineen Myyjälle tämän saatavien vakuudeksi. Myyjä hyväksyy siirron ja on oikeutettu itse perimään saatavan. Myyjä ei kuitenkaan ryhty perintätoimenpiteisiin, mikäli asiakas perii ja käyttää saatavia maksuvelvollisuutensa hoitamiseen eikä maksuviivästyksiä tai maksukyvyttömyyttä ole eikä konkurssia tai yrityssaneerausta ole haettu. Muissa tapauksissa Myyjä:llä on oikeus periä sille siirretyt saatavat itselleen ja asiakas on velvollinen antamaan Myyjälle kaikki siihen liittyvät tarpeelliset kauppa- ja velallistiedot asiakirjoineen sekä ilmoittamaan velalliselle, että saatava on siirretty ja se tulee maksaa Myyjälle. Maksuviivästyksien tapahduttua Myyjällä on oikeus olla käyttämättä sovittua suoraveloitusta. Asiakkaan pyynnöstä Myyjä vapauttaa vakuudet, mikäli vakuuden määrä ylittää arvonlisäveron sisältävät saatavat yli 20 %:lla. Mikäli asiakas rikkoo sopimusta tai laiminlyö maksuvelvollisuutensa, Myyjällä on oikeus ottaa tuotteensa ja asiakas on velvollinen antamaan tuotteet takaisin. Takaisinottaminen ei tarkoita sopimuksen purkua, ellei Myyjä toisin ilmoita.

Maksujen erääntyminen, kuittaus, suorituksista pidättäytyminen
Ellei tilausvahvistuksesta muuta ilmene, erääntyy tilauksen kokonaiskauppahinta (arvonlisäverollinen hinta) maksettavaksi heti sopimuksen syntymisen (tilausvahvistuksen vastaanottamisen) jälkeen. Pankkikuluista vastaa asiakas. Asiakkaalla on oikeus käyttää kuittaamiseen vain riidattomia tai lainvoimaisia vastasaataviaan. Asiakkaalla on oikeus pidättäytyä suorituksista vain, mikäli hänellä on samaan sopimukseen perustuva vastasaatava.

Sovellettava laki, oikeuspaikka, sopimuksen mitättömyys 
Sopimusehtoihin ja kaikkiin Myyjän ja asiakkaan välisiin oikeussuhteisiin sovelletaan Suomen lakia. Ellei pakottava lainsäädäntö toisin määrää, on oikeuspaikka Myyjän kotipaikan tuomioistuin, mutta Myyjällä on kuitenkin oikeus nostaa kanne asiakasta vastaan myös kaikissa muissa toimivaltaisissa tuomioistuimissa. Sopimusehtojen tai muun osapuolten välillä sovitun osittainen pätemättömyys tai mitättömyys ei vaikuta muiden sopimusehtojen tai muun sovitun sitovuuteen.

Sopimusehtojen tulostaminen ja kopioiminen
Asiakas voi tulostaa ja/tai kopioida toimitusehdot jotta ne ovat aina hänen käytettävissään.

Tiedot yrityksestä
Yritys: adPrint Finland
Y-tunnus: 2393555-4
Alv-rek. FI23935554
Sähköposti: asiakaspalvelu(a)adprint.fi
Internet: www.adprint.fi
Toimiston osoite: Opiskelijankatu 22 B 21, 33720 Tampere

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai ehdotuksia, voit koska tahansa ottaa meihin yhteyttä sähköpostilla asiakaspalvelu(a)adprint.fi